Sezóna 2021

Z dôvodu boja proti šíreniu koronavírusu sa nestretávame v skupinách.

Na vodu chodíme individuálne, príp. v malých skupinách pri dodržiavaní všetkých aktuálnych protipandemických opatrení proti šíreniu vírusu.

V marci budeme upratovať a upravovať okolie skladu lodí a vysádzať kroviny a dreviny v okolí.

Už sme vysadili asi 50 koreňov prútikárskych vŕb.

O akciách sa môžte informovať aj na našom facebooku.