Lodenica Šaľa

Aby sme vedeli napĺňať náš cieľ, ktorým je rozvoj vodných športov potrebujeme na to vhodné priestory.  Preto je vybudovanie „lodenice“ s dobrým prístupom k vode a samozrejme na vodu našou prioritou. Našu lodenicu si ale nepredstavujte ako veľkú stavbu, alebo houseboat. Bude to pár vhodne uložených betónových skeletov,  ktoré majú slúžiť ako sklad lodí. Cieľom je mať lode blízko pri vode, aby sme minimalizovali čas potrebný na prepravu lodí a manipuláciu s nimi. Chceme aby sa u nás v Šali stal tento druh športu dostupnejší a atraktívnejší pre ľudí a najmä mládež.

Vytyčovanie pozemku:

Budovanie skladu lodí:

Tu je naša základňa: