Lodenica Šaľa

Aby sme vedeli začať napĺňať náš cieľ, ktorým je rozvoj vodných športov v meste začali sme pomaly budovať vhodné priestory.  Našu lodenicu si ale nepredstavujte ako veľkú stavbu, alebo houseboat. Zatiaľ je to jeden garážový betónový skelet,  ktorý slúži ako sklad lodí. Našou prioritou je mať lode blízko pri vode, aby sa minimalizoval čas potrebný na prepravu lodí a manipuláciu s nimi. Chceme aby sa u nás v Šali stal tento druh športu dostupnejší a atraktívnejší pre ľudí a najmä mládež.

Budovanie skladu lodí:

© Klub vodných športov Šaľa 2017-2023